Home » Articles » Svojstva kamenja. » Agat=Ahat / Agate

Entries in category: 1
Shown entries: 1-1

Sort by: Date · Name · Rating · Comments · Views

Ahat (eng. Agate, fr. Agate, nem. Achat, rus. Agat) je mineral i dragi kamen različitih boja. Predstavlja nagomilavanje različitih oblika kvarca, uglavnom kalcedona, koji je mikrokristalizovana silikatna kiselina. Upotrebljava se za izradu nakita. Ahat je dobio ime po reci Ahat (sada Drilo) na Siciliji, gde je prvi put nađen.

Većina ahata nalazi se u vulkanskim stenama ili starim otvrdlim lavama. U šupljinama, koje su nastajale u rastopljenoj masi, a koju je onda delimično ili potpuno ispunjavala siliktna materija. Takav ahat pokazuje paralelne linije.
Agat=Ahat / Agate | Views: 2282 | Added by: ul-chik | Date: 28.01.2012