Home » Articles » Svojstva kamenja. » Hematit / Hematite

Hematit
Hematit, željezov oksidni mineral, kemijska formula α-Fe2O3, najstabilniji je i najrasprostranjeniji od svih željezovih oksida. Ime hematit izvedeno je od grčke riječi "haima" što znači krv, a odnosi se na crvenu boju ovog minerala. Hematit je glavni član hematitove grupe minerala koju čine četiri minerala identične kristalne strukture s općenitom kemijskom formulom R2O3 gdje je R = Al3+(korund), V3+(karelianit), Cr3+(eskolait) ili Fe3+.

Struktura hematita temelji se na heksagonskoj gustoj slagalini kisikovih aniona (O2-) s dvije trećine oktaedarskih šupljina popunjenim željezovim (Fe3+) kationima. Hematit kristalizira u heksagonskom kristalnom sustavu, prostorna grupa R3c s parametrima jedinične ćelije a = 5.03 Å, c = 13.74 Å.

Boja mu ovisi o kristalnosti, a kreće se od crvene za fini prah do sive i crne za uzorke većih kristala. Tvrdoća Hematita je od 5 do 5,5 na Mohsovoj skali, a specifična težina varira od 4,9 do 5,3, ovisno o uzorku.

Hematit je slabo feromagnetičnan materijal na sobnoj temperaturi. Ispod temperature Morinovog prijelaza od 260 K magnetsko uređenje je antiferimagnetsko, a iznad Curieve temperature od 956 K postaje paramagnetsko. Tali se pri temperaturi od 1565 °C.


Hematit - crno ili tamno crni sjajni minerala,Гематит železa oksida. Njegovo ime je često Crni biseri.

Hematit je kamen jake, za uporne ljude. Morate nose to u srebrnoj boji. Hematitu
pripisuju  svojstva:  zaustavlja krvarenja, oživljava krvotok i ćelije organa, pomoć u ranu, lečenje tumora, obezbeđuje organizmu gvožđe.. Verovalo se da hematit smanjuje oko čira i leči ih, to pomaže (kao lek) za prinudno erupcije semena. Hematitu se pripisuju svojstva oporavka od živčanog poremećaja, bubrežni poremećaji, posebno među muškarcima.
Hematit oslobađa prostor i drugo kamenje od magnetskih blokada i loših uticaja, a korisnika čuva od bolesti krvotoka i limfnog sistema. Na psihičkom planu pomaže materijalizaciju ideja, pruža nam živahnost i radost. Čisti se energetski i puni pored gorskog kristala. Nalazište-Brazil
Category: Hematit / Hematite | Added by: ul-chik (28.01.2012)
Views: 620 | Tags: Ul-chik Nakit, poludrago kamenje, svojstva, hematit | Rating: 5.0/1
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]